De natuur helpt je om het ritme van jouw leven te volgen. Om de dingen die in je leven gebeuren niet tegen te werken, maar de inzichten eruit te halen die je nodig hebt. 

De seizoenen en hun thema’s helpen je om meer aandacht te schenken aan waar het leven jou naartoe leidt. Je maakt maximaal gebruik van de vernieuwende mogelijkheden die het leven, in het ritmische verloop van de seizoenen, biedt.

In mijn programma’s neem ik je mee in het ritme van het bos. We ervaren de seizoenen en ik begeleid jou met jouw eigen unieke ervaringen. We vertragen ons tempo, zetten onze zintuigen open en ervaren hoe het is om volledig in het hier-en-nu te zijn.

Seizoenen volgens Shinrin-Yoku

Ik hanteer de seizoenen volgens indeling van mijn Shinrin-Yoku opleiding. We gaan uit van belangrijke momenten in de natuur, momenten in het jaar waarop je een duidelijke verandering van energie kunt ervaren in het bos en daarmee in jezelf. De lente start in deze indeling op 1 februari, de zomer op 30 april, de herfst op 1 augustus en de winter op 31 oktober. 

Dit betekent dat het seizoensritme ongeveer 6 weken teruggaat in vergelijking met onze gebruikelijke seizoensindeling. Bij deze indeling wordt uitgegaan van de stand van de zon ten opzichte van de Aarde. De lente begint op het moment dat de zon boven de evenaar staat en eindigt op het moment dat de zon boven de Noordelijke Keerkring staat. Hetzelfde principe geldt voor de overige seizoenen.

Bij de Shinrin Yoku indeling is de langste dag, 21 juni, echter niet het begin van de zomer, maar het hoogtepunt van de zomer omdat de Yang energie zijn hoogtepunt heeft bereikt. En 21 december, de kortste dag, niet het begin maar het hoogtepunt van de winter door het hoogtepunt van Yin energie. Energetisch bezien dus een heel logische keuze.

Deze nieuwe indeling kan jou helpen meer aanwezig te zijn in het natuurlijke, energetische hier-en-nu om de gerichtheid van jouw handelen te vergroten. Je leeft en werkt meer in overeenstemming met het natuurlijke ritme van de seizoenen, handelt op het juiste moment en loopt niet langer achter de feiten aan.

Jaap Voigt beschrijft dit proces prachtig in zijn boek Leven & werken in het ritme van de seizoenen:

‘Het leven in de Westerse maatschappij is tegenwoordig voornamelijk gericht op expansie; alles moet groter, meer sneller, het lijkt alsof het alleen nog maar lente en zomer mag zijn, want lente en zomer staan voor groei en expansie. We willen het liefst en eisen soms zelfs, dat deze groei altijd voortduurt. En zodra het wat minder gaat, noemen we dat een teruggang of een inzinking. Alsof die perioden waarin geen naar buiten gaande groei plaatsvindt – de herfst en de winter – er niet bij zouden horen, alsof die niet inherent zijn aan het leven. Er is in de natuur evenwel niets dat tot in het oneindige doorgroeit. Er zijn altijd perioden van terugtrekking, van consolidatie en van verstilling nodig om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen. Voortdurende expansie leidt tot uitholling en stagnatie, tot implosie en fragmentatie. Dat wordt tegenwoordig burn-out genoemd en dat verschijnsel openbaart zich niet alleen in individuele mensen, maar evenzeer in organisaties en landen.’

De afwisseling van de seizoenen geeft ons een vanzelfsprekend en organisch ritme als leidraad. Herstel van dit natuurlijk ritme is het enige antwoord op de steeds groter wordende turbulentie in de buitenwereld. Het ritme van de seizoenen is de grondtoon van ons bestaan en ik begeleid je hierin graag.

Kijk bij mijn programma’s hoe ik jou het beste kan helpen om jouw leven en natuur optimaal te leven.

Ervaar de kracht van de natuur

Mijn naam is Sandra Dekker, natuurcoach en gids Shinrin-Yoku van Puur Bosbaden. Ik gebruik de Shinrin-yoku methode op een nuchtere manier om mentaal te coachen en om hoofd en hart met elkaar te verbinden.

Voor mensen met burn-out of andere klachten. Voor managers, leidinggevenden en ondernemers biedt mijn coaching en shinrin-yoku een kans om op unieke wijze antwoorden te krijgen op zakelijke en persoonlijke vraagstukken.

 

 

Categorieën: BosbadenCoaching

Open chat
Ook tot jezelf komen in het bos? Neem makkelijk en snel contact met mij op door een bericht te sturen - Sandra Dekker